Home > Raspored časova > TV nastava za učenike osnovnih škola (4-9. maj 2020) RTS 2 i RTS 3

TV nastava za učenike osnovnih škola (4-9. maj 2020) RTS 2 i RTS 3raspored-casova

Subota, 9. maj 2020, TV nastava će takođe biti emitovana jer je radna subota.

Ukoliko bude zasedanja Narodne skupštine Srbije, raspored prikazivanja biće izmenjen i premešten sa RTS 2 na RTS 3 za učenike od II do IV razreda, a za učenike od V do VIII biće promenjeni termini emitovanja.

Raspored nastave za I razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 4. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – U gostima, Desanka Maksimović
 2. Matematika – Sabiranje brojeva do 100, utvrđivanje
 3. Engleski jezik – My family, part 2

Utorak, 5. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika – Oduzimanje brojeva do 100, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Veliko slovo u pisanju ličnih imena i prezimena. Pravilno potpisivanje (ime, pa prezime)
 3. Svet oko nas -Kretanje i snalaženje u prostoru

Sreda, 6. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Vetar sejač, Mira Alečković
 2. Likovna kultura – Maštovito slikanje, dete slikar
 3. Matematika – Sabiranje brojeva do 100 (tekstualni zadaci), utvrđivanje

Četvrtak, 7. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika – Oduzimanje brojeva do 100 (tekstualni zadaci), utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Tačka, upitnik i uzvičnik/pitam, zapovedam, obaveštavam; utvrđivanje
 3. Svet oko nas – Snalaženje u vremenu

Petak, 8. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Slikar, Branislav Lazarević
 2. Matematika – Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100, utvrđivanje
 3. Muzička kultura – Rođendanska pesma, nepoznati autor

Subota, 9. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Glas, slovo, reč, rečenica; utvrđivanje
 2. Matematika – Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100 (tekstualni zadaci), utvrđivanje
 3. Muzička kultura – Pesma (po izboru nastavnika)

Raspored nastave za II razred osnovne škole – RTS 2

 • Ako bude zasedanje Narodne skupštine onda važi isti raspored ali na RTS 3 od 8.00 do 9.40!

Ponedeljak, 4. maj 2020. (9.45-11.25); 

 1. Srpski jezik – Nikola Tesla – znameniti Srbin (priče iz detinjstva)
 2. Matematika – Određivanje nepoznatog činioca
 3. Engleski jezik – My clothes, part 2

Utorak, 5. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika – Određivanje nepoznatog činioca, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Vrste reči: imenice (vlastite i zajedničke); rod i broj imenica
 3. Svet oko nas – Čovek stvara – materijali, utvrđivanje

Sreda, 6. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Kratke narodne umotvorine (zagonetke, poslovice, brzalice, pitalice, razbrajalice)
 2. Likovna kultura – Likovne igre: Zamišljanja (stvarnost i mašta)
 3. Matematika – Određivanje nepoznatog broja, utvrđivanje

Četvrtak, 7. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika – Redosled računskih radnji (množenje)
 2. Srpski jezik – Glagoli (glagolska vremena, potvrdni i odrični glagolski oblici)
 3. Svet oko nas – Različiti oblici kretanja tela

Petak, 8. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Pas i njegova senka, Dositej Obradović
 2. Matematika – Redosled računskih radnji (deljenje)
 3. Muzička kultura – Obrada pesme „Mi idemo preko polja“

Subota, 9. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Glas, slovo, reč, rečenica; utvrđivanje
 2. Matematika – Redosled računskih radnji (množenje i deljenje), utvrđivanje
 3. Muzička kultura – Utvrđivanje pesme „Mi idemo preko polja“ i slušanje muzike „Zakleo se bumbar“, M. Šouc

Raspored nastave za III razred osnovne škole – RTS 2

 • Ako bude zasedanje Narodne skupštine onda važi isti raspored ali na RTS 3 od 9.45 do 11.25!

Ponedeljak, 4. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Vuk i jagnje, narodna basna
 2. Matematika – Pisanje brojeva rimskim ciframa
 3. Engleski jezik – Welcome to my home

Utorak, 5. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika – Pisanje brojeva rimskim ciframa, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Upotreba velikog slova u pisanju imena praznika, naslova knjiga, časopisa i novina
 3. Priroda i drušvo – Stanovništvo našeg kraja (sličnosti, razlike, suživot), utvrđivanje

Sreda, 6. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Marko Kraljević i beg Kostadin, narodna pesma, 1. deo
 2. Likovna kultura – Umetnički zanati
 3. Matematika – Paralelne prave i crtanje paralelnih pravih

Četvrtak, 7. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika – Normalne prave i crtanje normalnih pravih
 2. Priroda i drušvo – Čime se ljudi bave (proizvodne i neproizvodne delatnosti i njihova međuzavisnost)
 3. Srpski jezik – Marko Kraljević i beg Kostadin, narodna pesma, 2. deo

Petak, 8. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Kornjača i zec, Ezop
 2. Matematika – Uglovi i obeležavanje uglova
 3. Muzička kultura – Strani kompozitori, slušanje muzike

Subota, 9. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Upotreba velikog slova, utvrđivanje
 2. Matematika – Vrste uglova i crtanje uglova
 3. Muzička kultura – Savila se bela loza vinova

Raspored nastave za IV razred osnovne škole – RTS 2

 • Ako bude zasedanje Narodne skupštine onda važi isti raspored ali na RTS 3 od 11.30 do 13.10!

Ponedeljak, 4. maj 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik – Objekat
 2. Matematika – Upoređivanje površi, površina figure i merenje površine
 3. Engleski jezik – What are you doing?

Utorak, 5. maj 2020. (13.15-14.55)

 1. Matematika – Jedinice mere za površinu (do m²)
 2. Srpski jezik – Ko da to bude, Stevan Raičković
 3. Priroda i drušvo – Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije

Sreda, 6. maj 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik – Priloške odredbe za vreme, mesto i način
 2. Likovna kultura – Od starog do novog – izrada maske
 3. Matematika – Jedinice mere za površinu (do m²), utvrđivanje

Četvrtak, 7. maj 2020. (13.15-14.55)

 1. Matematika – Jedinice mere za površinu veće od m²
 2. Priroda i drušvo – Delatnost ljudi u različitim krajevima Srbije
 3. Srpski jezik – Funkcija reči u rečenici, utvrđivanje

Petak, 8. maj 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik – Od pašnjaka do naučenjaka (odlomak), Mihailo Pupin
 2. Matematika – Izračunavanje površine pravougaonika
 3. Muzička kultura – U Milice, narodna pesma

Subota, 9. maj 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik – Kroz vasionu i vekove (odlomak), Milutin Milanković
 2. Matematika – Izračunavanje površine pravougaonika, utvrđivanje
 3. Muzička kultura – Deca su ukras sveta

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 3

 • Ako bude zasedanje Narodne skupštine onda važi isti raspored ali na RTS 3 od 13.15 do 14.55!

Ponedeljak, 4. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Predikat
 2. Matematika – Brojevni izrazi, 1. deo, utvrđivanje
 3. Istorija – Rimska religija, obrada

Utorak, 5. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika – Brojevni izrazi, 2. deo, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Pravi i nepravi objekat
 3. Biologija – Voda, obrada

Sreda, 6. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Priloške odredbe
 2. Tehnika i tehnologija – Karakteristike tehničkih crteža – Izrada tehničkih crteža priborom za tehničko crtanje
 3. Geografija – Ugroženost i zaštita biljnog i životinjskog sveta na Zemlji, obrada

Četvrtak, 7. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika – Jednačine sa nepoznatim činiocem, deljenikom i deliocem, obrada
 2. Engleski jezik – Talking about rules, necessities, apsence of necessities…
 3. Biologija – Voda, utvrđivanje

Petak, 8. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Apozicija i obnavljanje rečeničkih članova
 2. Matematika – Složenije jednačine, obrada
 3. Informatika i računarstvo -Kornjača grafika, vežbanje

Subota, 9. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Mitološke pesme – Vila zida grad
 2. Matematika – Nejednačine sa nepoznatim činiocem, deljenikom i deliocem, obrada
 3. Istorija – Hrišćanstvo, obrada

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

 • Ako bude zasedanje Narodne skupštine onda važi isti raspored ali na RTS 3 od 15.00 do 16.40!

Ponedeljak, 4. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Nezavisne predikatske rečenice
 2. Matematika – Obrnuto proporcionalne veličine, obrada
 3. Istorija – Kulturni verski pokreti u Evropi početkom novog veka, obrada

Utorak, 5. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika – Razmera, proporcija, osobine proporcije; obrada
 2. Srpski jezik – Aska i vuk, Ivo Andrić
 3. Fizika – Pritisak čvrstih tela, utvrđivanje

Sreda, 6. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Deskriptivne pesme
 2. Biologija – Bolesti koje izazivaju bakterije i životinje, obrada
 3. Geografija – Klima i biljni svet Evrope, obrada

Četvrtak, 7. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika – Primena proporcije u direktnoj i obrnutoj proporcionalnosti, obrada
 2. Engleski jezik – Talking about experiences – Talking about past and present
 3. Fizika – Pritisak u tečnosti koja miruje, obrada

Petak, 8. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Rodoljubive pesme (Gračanica, Desanka Maksimović)
 2. Matematika – Primena proporcije u direktnoj i obrnutoj proporcionalnosti, utvrđivanje
 3. Informatika i računarstvo – Kornjača grafika – grananje, ugnežđenje petlje, procedure, torke/liste

Subota, 9. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Ditiramb „Hvala suncu, zemlji, travi“, Stevan Raičković
 2. Matematika – Primena proporcije – procenat, obrada
 3. Geografija – Kartografija, sistematizacija

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

 • Ako bude zasedanje Narodne skupštine onda važi isti raspored ali na RTS 3 od 16.45 do 18.25!

Ponedeljak, 4. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Građenje reči
 2. Matematika – Dužina kružnog luka, utvrđivanje
 3. Istorija – Druga vladavina Miloša i Mihajla Obrenovića

Utorak, 5. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika – Površina kruga, obrada
 2. Srpski jezik – Istorija jezika
 3. Biologija – Nasleđivanje pola i nasledne bolesti, obrada

Sreda, 6. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Narodna epika, obnavljanje
 2. Geografija – Australija i Okeanija, obrada
 3. Hemija – Izračunavanje u hemiji, 3. deo, obrada

Četvrtak, 7. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika – Površina kruga, utvrđivanje
 2. Engleski jezik – Modals – revision and Talking about quantities – I have a few friends and I am happy
 3. Fizika – Snaga, obrada

Petak, 8. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Dioba Jakšića, narodna epska pesma
 2. Matematika – Površina delova kruga, obrada
 3. Informatika i računarstvo – Crtanje: relativno zadavanje koordinata i dimenzija

Subota, 9. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Bezlične rečenice
 2. Matematika – Površina delova kruga, utvrđivanje
 3. Biologija – Oboljenja i nega polnih organa, obrada

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

 • Ako bude zasedanje Narodne skupštine onda važi isti raspored ali na RTS 3 od 18.30 do 20.45!

Ponedeljak, 4. maj 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik – Sistematizacija značenja i funkcije padeža
 2. Matematika – površina i zapremina kupe, utvrđivanje
 3. Istorija – Spoljnja politika socijalističke Jugoslavije, obrada
 4. Fizika – Struktura atoma nuklearne sile

Utorak, 5. maj 2020. (13.15-15.30)

 1. Matematika – Složena obrtna tela, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Narodna lirika „Srpska djevojka“
 3. Biologija – Savremeni način života, obrada
 4. Engleski jezik – The Future Continuous Tense

Sreda, 6. maj 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik – Sistematizacija glasova
 2. Geografija – Srbi van granica Srbije, utvrđivanje
 3. Istorija – Društvene i kulturne prilike u socijalističkoj Jugoslaviji, obrada
 4. Hemija – Organska hemija, 2. deo, utvrđivanje

Četvrtak, 7. maj 2020. (13.15-15.30)

 1. Matematika – Kupa, sistematizacija
 2. Engleski jezik – Practice makes it Perfect – Future tenses revision
 3. Fizika – Radioaktivno zračenje, prirodna radioaktivnost. Biološki efekti, zaštita od zračenja, obrada
 4. Biologija – Ekološka kultura, obrada

Petak, 8. maj 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik – Sistematizacija glasovnih promena
 2. Matematika – Sfera i lopta, obrada
 3. Geografija – Panonska Srbija, obnavljanje
 4. Hemija – Nemetali, oksidi, kiseline, utvrđivanje

Subota, 9. maj 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik – Sistematizacija narodne epike
 2. Matematika – Sfera i lopta, utvrđivanje
 3. Fizika – Struktura atoma, nuklearne sile. Radiaktivno zračenje…
 4. Hemija – Metali, oksidi, hidroksidi; utvrđivanje


Ostavi komentar