Home > Raspored časova > TV nastava za učenike osnovnih škola (30. mart – 3. april 2020) RTS 2 i RTS 3

TV nastava za učenike osnovnih škola (30. mart – 3. april 2020) RTS 2 i RTS 3raspored-casova

Raspored nastave za I razred osnovne škole – RTS 2

raspored-casova

Ponedeljak, 30. mart 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Gvido Tartalja „Zna on unapred“- dramski tekst
 2. Matematika: Desetice prve stotine, upoređivanje desetica
 3. Engleski jezik: My body, part 1

Utorak, 31. mart 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika: Sabiranje i oduzimanje desetica prve stotine
 2. Srpski jezik: Pisanje velikog slova (3. deo)
 3. Svet oko nas: Neživa priroda (Sunce,voda, vazduh i zemljište)

Sreda, 1. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Pisanje naziva ulica
 2. Likovna kultura: Svetlost i senka (prirodni i veštački izvori osvetljenja, promena osvetljenosti u toku dana, izgled oblika i senke u zavisnosti od osvetljenja…)
 3. Matematika: Brojevi prve stotine

Četvrtak, 2. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika: Upoređivanje brojeva prve stotine
 2. Srpski jezik: Usmereno čitanje basne „Lisica i gavran“ (slušanje i pojam basne)
 3. Engleski jezik: My body, part 2

Petak, 3. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Uočavanje uloge glasa u razlikovanju značenja reči
 2. Matematika: Sabiranje i oduzimanje desetica, upoređivanje brojeva prve stotine (U)
 3. Muzička kultura: Obrada pesme po sluhu „Zeleni se jagodo“ i slušanje kompozicije „Ala je lep ovaj svet“

Raspored nastave za II razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 30. mart 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Vrste rečenica po značenju i obliku (U)
 2. Matematika: Množenje zbira i razlike jednocifrenim brojem (U)
 3. Engleski jezik: My body 2

Utorak, 31. mart 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika: Usmeno i pismeno množenje jednocifrenim brojem (23•3; 201•4)
 2. Srpski jezik: Lik i delo Duška Radovića – izbor iz poezije
 3. Svet oko nas: Životne zajednice

Sreda, 1. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Glagoli (radnja, stanje zbivanje; razlikovanje oblika kojima se označava prošlost, sadašnjost, budućnost; razlikovanje lica i broja glagola)
 2. Likovna kultura: Kompozicija oblika
 3. Matematika: Matematika – Usmeno i pismeno množenje jednocifrenim brojem (23•3; 201•4) – U

Četvrtak, 2. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika: Usmeno i pismeno množenje broja jednocifrenim brojem (14•3; 216•3)
 2. Engleski jezik: Family meal
 3. Srpski jezik: Glagoli (potrvdni i odrični oblik glagola; utvrđivanje)

Petak, 3. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Narodne umotvorine (poslovice, zagonetke)
 2. Matematika: Usmeno i pismeno množenje brojajednocifrenim brojem (45•3; 143•6)
 3. Muzička kultura: Domaći kompozitori, slušanje muzike

Raspored nastave za III razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 30. mart 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik
 2. Matematika
 3. Engleski jezik

Utorak, 31. mart 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika
 2. Srpski jezik
 3. Priroda i društvo

Sreda, 1. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik
 2. Likovna kultura
 3. Matematika

Četvrtak, 2. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika
 2. Engleski jezik
 3. Srpski jezik

Petak, 3. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik
 2. Matematika
 3. Muzička kultura

Raspored nastave za IV razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 30. mart 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik: Pridevi: opisni, prisvojni, gradivni
 2. Matematika: Deljenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem
 3. Engleski jezik: Lunch time, part 2

Utorak, 31. mart 2020. (13.15-14.55)

 1. Matematika: Deljenje višecifrenog broja višecifrenim brojem
 2. Srpski jezik: Rod i broj prideva
 3. Priroda i društvo: Biljni i životinjski svet u Srbiji

Sreda, 1. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik: Tekst: „Bosonogi i nebo“, B. Crnčević
 2. Likovna kultura: Slikarski materijali i tehnike
 3. Matematika: Deljenje sa ostatkom

Četvrtak, 2. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Matematika: Deljenje – U
 2. Engleski jezik: Daily rutines
 3. Srpski jezik: Pisanje sastava – opis ličnosti

Petak, 3. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik: Glagoli, glagolska vremena
 2. Matematika: Množenje i deljenje – U
 3. Muzička kultura: Na odgovarajućoj pesmi ponoviti linijski sistem, violinski ključ i trajanje tonova u skladu s programom

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 30. mart 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Imenice
 2. Matematika: Jednačine sa nepoznatim sabirkom, umanjenikom i umanjiocem, utvrđivanje
 3. Istorija: Rim kao svetska sila

Utorak, 31. mart 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika: Nejednačine, utvrđivanje
 2. Srpski jezik: Pridevi
 3. Biologija: Uticaj ljudi na druga živa bića (utvrđivanje)

Sreda, 1. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Umetnička epika na primeru pripovetke „Pohod na mjesec“, B. Ćopić
 2. Tehnika i tehnologija: Saobraćaj, 2. deo
 3. Geografija: Atmosfera – Klima

Četvrtak, 2. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika: Jednačine i nejednačine, 1. primena
 2. Engleski jezik: My day today and these days
 3. Biologija: Kućni ljubimci (obrada)

Petak, 3. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Umetnička epika na primeru pripovetke „Prva brazda“, M. Glišić
 2. Matematika: Jednačine i nejednačine, 2. primena (U)
 3. Informatika i računarstvo: Položaj lika na pozornici i linijska struktura programa

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 30. mart 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Tvorba reči
 2. Matematika: Računske operacije u skupu racionalnih brojeva (fonetski razlomak), obnavljanje
 3. Istorija: Osmanlije i početak njihovih osvajanja na Balkanu

Utorak, 31. mart 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika: Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racdionalnih brojeva, obrada
 2. Srpski jezik: Leksičke vežbe (leksikologija)
 3. Fizika: Masa i težina kao različiti pojmovi, obrada

Sreda, 1. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Drama
 2. Biologija: Nasledni materijal (obrada)
 3. Geografija: Država i integracioni procesi

Četvrtak, 2. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika: Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva, utvrđivanje
 2. Engleski jezik: My day – usually and these days (Present Simple and Present Continuous)
 3. Fizika: Merenje mase tela vagom, obrada

Petak, 3. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: „Izbiračica“, K. Trifković
 2. Matematika: Jednačine u vezi sa množenjem i deljenjem racionalnih brojeva, obrada
 3. Informatika i računarstvo: Petlje i grananje

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 30. mart 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik: Književnost epika
 2. Matematika: Grafički prikaz zavisnih veličina
 3. Istorija: Prilike u Beogradskom pašaluku pre početka Srpske revolucije

Utorak, 31. mart 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika: Direktna proporcionalnost, obrada
 2. Srpski jezik: Imenice i zamenice
 3. Biologija: Sistem organa za krvotok (obrada) i razmenu gasova (utvrđivanje)

Sreda, 1. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik: Pridevi i brojevi, obnavljanje
 2. Geografija: Severna Amerika
 3. Hemija: Procentualna koncentracija, utvrđivanje 2. deo

Četvrtak, 2. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika: Direktna proporcionalnost (U)
 2. Engleski jezik: Have you watched your TV lessons so far? (Present Perfect)
 3. Fizika: Mehanički rad, rad sile (U)

Petak, 3. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik: Odlike književnosti drama
 2. Matematika: Obrnuta proporcionalnost (O)
 3. Informatika i računarstvo: Crtanje osnovnih geometrijskih oblika: krug, pravougaonik i elipsa

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 30. mart 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik: Pravopis – interpunkcija
 2. Matematika: Valjak, pojam, elementi, obrada
 3. Istorija: Jugoslovensko ratište 1943/1944.
 4. Fizika: Rad i snaga električne struje, Džul-lencov zakon obrada

Utorak, 31. mart 2020. (13.15-15.30)

 1. Matematika: Valjak, pojam, elementi, utvrđivanje
 2. Srpski jezik: Namerne, uslovne i poredbene rečenice
 3. Biologija: Biodiverzitet, utvrđivanje
 4. Engleski jezik: Have you ever done something like this? (Present perfect)

Sreda, 1. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik: Dopusne i posledične
 2. Geografija: Privreda: Saobraćaj
 3. Istorija: Kraj II rata u Jugoslaviji
 4. Hemija: Estri, obrada

Četvrtak, 2. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Matematika: Mreža i površina valjka (O)
 2. Engleski jezik: Let’s talk about past and present
 3. Fizika: Rad i snaga električne struje, Džul-Lencov zakon, utvrđivanje (U); Električna struja, sistematizacija
 4. Biologija: Prirodni resursi (obrada)

Petak, 3. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik: Sistematizacija – Književnost drama
 2. Matematika: Mreža i površina valjka (U)
 3. Geografija: Privreda: Turizam
 4. Hemija: Organska jedinjenja sa kiseonikom, utvrđivanje


Ostavi komentar