Home > Raspored časova > TV nastava za učenike osnovnih škola (27-30. april 2020) RTS 2 i RTS 3

TV nastava za učenike osnovnih škola (27-30. april 2020) RTS 2 i RTS 3raspored-casova

U petak, 1. maja 2020, TV nastava neće biti emitovana zbog državnog praznika. Ponedeljak, 4. maj, je radni dan.

Raspored nastave za I razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 27. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Ježeva kućica, 2. deo, Branko Ćopić
 2. Matematika – Oduzimanje brojeva (76-24), utvrđivanje
 3. Engleski jezik – My family, part 1

Utorak, 28. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika – Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Ježeva kućica, 3. deo
 3. Svet oko nas – Delovi biljke, utvrđivanje

Sreda, 29. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Ježeva kućica, 4. deo
 2. Likovna kultura – Pravimo ambijent, kape, zastavice… za rođendansku proslavu
 3. Matematika – Sabiranje oblika (46+14)

Četvrtak, 30. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika – Sabiranje oblika (46+14), utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Ježeva kućica, 5. deo
 3. Svet oko nas – Biljke i životinje u mom okruženju, sistematizacija

Raspored nastave za II razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 27. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Bajke, Desanke Maksimović (izbor), 2. deo
 2. Matematika – Deljenje, 1. deo, utvrđivanje
 3. Engleski jezik – My clothes

Utorak, 28. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika – Deljenje, 2. deo, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Zagonetke lake za đake drugake
 3. Svet oko nas – Zdrav način života, utvrđivanje

Sreda, 29. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Pisanje brojeva slovima
 2. Likovna kultura – Kompozicija od upotrebnih predmeta
 3. Matematika – Određivanje nepoznatog deljenika

Četvrtak, 30. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika – Određivanje nepoznatog delioca
 2. Srpski jezik – Dositej Obradović, basnopisac; izabrani tekst za decu
 3. Svet oko nas – Čovek stvara – materijali

Raspored nastave za III razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 27. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Dvije seje brata ne imale, narodna pesma
 2. Matematika – Jednačine – određivanje nepoznatog deljenika
 3. Engleski jezik – There is no place like home

Utorak, 28. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika – Jednačine – određivanje nepoznatog delioca
 2. Srpski jezik – Zaljubljene cipele, 1. deo, Pjer Gripari
 3. Priroda i drušvo – Životne zajednice. Materijali i njihova upotreba, utvrđivanje

Sreda, 29. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Zaljubljene cipele, 2. deo, Pjer Gripari
 2. Likovna kultura – Od starog do novog – izrada muzičkog instrumenta (zvečka, frulica, bubnjevi…)
 3. Matematika – Jednačine, utvrđivanje

Četvrtak, 30. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika – Redosled računskih operacija
 2. Priroda i drušvo – Stanovništvo našeg kraja (sličnosti, razlike, suživot)
 3. Srpski jezik – Upotreba velikog slova u pisanju naziva ulica i trgova

Raspored nastave za IV razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 27. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik – Violina, Miroslav Demak, 2. deo
 2. Matematika – Jednačine, 1. deo
 3. Engleski jezik – What are you wearing?

Utorak, 28. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Matematika – Jednačine, 2. deo
 2. Srpski jezik – Plavi zec, Dušan Radović
 3. Priroda i drušvo – Materijali i njihova svojstva, utvrđivanje

Sreda, 29. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik – Rečenica (značenje, oblik, sastav)
 2. Likovna kultura – Od starog do novog – izrada muzičkog instrumenta (zvečka, frulica, bubnjevi…)
 3. Matematika – Nejednačine, 1. deo

Četvrtak, 30. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Matematika – Nejednačine, 2. deo
 2. Priroda i drušvo – Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije
 3. Srpski jezik – Proširivanje rečenica – subjekatski i predikatski skup reči

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 27. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Narodna književnost
 2. Matematika – Deljenje razlomaka, obrada
 3. Istorija – Kultura i svakodnevni život starih Rimljana, obrada

Utorak, 28. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika – Deljenje razlomaka, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Pretkosovski tematski krug pesama (Ženidba Dušanova)
 3. Biologija – Pravilna ishrana, obrada

Sreda, 29. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Predikatske rečinice
 2. Tehnika i tehnologija – Resursi i proizvodnja, 2. deo
 3. Geografija – Rasprostiranje biljnog i životinjskog sveta na Zemlji

Četvrtak, 30. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika – Svojstva množenja razlomaka, brojevni izrazi, obrada
 2. Engleski jezik – We are the best! (adjectives)
 3. Biologija – Pravilna ishrana, utvrđivanje

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 27. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Tematski krug pesama o Marku Kraljeviću
 2. Matematika – Prikaz podataka u koordinatnom sistemu, utvrđivanje
 3. Istorija – Velika geografska otkrića, obrada

Utorak, 28. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika – Prikaz zavisnosti među veličinama, obrada
 2. Srpski jezik – Marko Kraljević ukida svadbarinu
 3. Fizika – Masa i gustina, sistematizacija

Sreda, 29. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Siroto ždrebe, Svetlana Velmar Janković
 2. Biologija – Drvo života, obrada
 3. Geografija – Vode Evrope

Četvrtak, 30. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika – Direktno proporcionalne veličine i njihovo grafičko predstavljanje, obrada
 2. Engleski jezik – Experiences (The Present Perfect Tense)
 3. Fizika – Pritisak čvrstih tela, obrada

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 27. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Glasovne promene, obnavljanje
 2. Matematika – Obim kruga, obrada
 3. Istorija – Ustavobraniteljski režim, obrada

Utorak, 28. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika – Obim kruga, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Narodna lirika – Ljubavni rastanak
 3. Biologija – Oplođenje i trudnoća, obrada

Sreda, 29. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Narodne posleničke pesme Kujundžija i hitroprelja“
 2. Geografija – Južna Amerika, sistematizacija
 3. Hemija – Izračunavanje u hemiji, 2. deo, obrada

Četvrtak, 30. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika – Dužina kružnog luka, obrada
 2. Engleski jezik – We can do this! (Modal Verbs)
 3. Fizika – Mehanička energija, Zakon održanja energije, utvrđivanje

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 27. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Matematika – Mreža i površina kupe, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Sve će to narod pozlatiti, Laza Lazarević
 3. Istorija – Prilike u Jugoslaviji nakon završetka Drugog svetskog rata
 4. Fizika – Dejstvo magnetnog polja na strujni provodnik, utvrđivanje

Utorak, 28. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik – Otadžbina, Đura Jakšić
 2. Geografija – Srbija u savremenim integracijskim procesima, obrada
 3. Hemija – Hemija životne sredine, obrada
 4. Biologija – Održivi razvoj (tematsko ponavljanje)

Sreda, 29. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Matematika – Zapremina kupe, obrada
 2. Engleski jezik – Let’s talk about Easter!
 3. Fizika – Doprinos Nikole Tesle i Mihajla Pupina razvoju nauke o eletromagnetnim pojavama, obrada
 4. Istorija – Hladni rat i blokovska podela sveta, obrada

Četvrtak, 30. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik – Sistematizacija padeža
 2. Matematika – Zapremina kupe, utvrđivanje
 3. Biologija – Pravo na zdravu životnu sredinu, obrada
 4. Hemija – Organska hemija, utvrđivanje


Ostavi komentar