Home > Raspored časova > TV nastava za učenike osnovnih škola (13-16. april 2020) RTS 2 i RTS 3

TV nastava za učenike osnovnih škola (13-16. april 2020) RTS 2 i RTS 3raspored-casova

Neradni dani su od petka do ponedeljka, 17. do 20. aprila. Prvi dan TV nastave je utorak, 21. april 2020.

Raspored nastave za I razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 13. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Ja sam čudo video, narodna pesma
 2. Matematika: Oduzimanje brojeva (36-6 i 48-5), utvrđivanje
 3. Engleski jezik: My celebrations

Utorak, 14. april 2020. (8.00-9.40) – tematski dan: Uskrs

 1. Srpski jezik
 2. Matematika
 3. Likovna kultura

Sreda, 15. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika: Sabiranje i oduzimanje brojeva, utvrđivanje
 2. Srpski jezik: Značajne ličnosti srpskog jezika, književnosti i kulture
 3. Svet oko nas: Biljke i životinje u mom okruženju

Četvrtak, 16. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Golub i pčela, narodna priča
 2. Likovna kultura: Uskršnja jaja – ukrašavanje
 3. Matematika: Sabiranje brojeva (46+30)

Raspored nastave za II razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 13. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Šarenorepa, Grozdana Olujić, 2. deo
 2. Matematika: Broj jedan kao delilac i nula kao deljenik
 3. Engleski jezik: My celebrations

Utorak, 14. april 2020. (9.45-11.25) – tematski dan: Uskrs

 1. Srpski jezik
 2. Matematika
 3. Svet oko nas

Sreda, 15. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika: Deljivost brojeva. Sadržalac
 2. Srpski jezik: Pisanje rečce LI
 3. Svet oko nas: Šta je zajedničko živim bićima

Četvrtak, 16. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Lepo je sve što je malo, Dušan Radović
 2. Likovna kultura: Pravimo ambijent, kape, zastavice… za rođendansku proslavu
 3. Matematika: Deljenje, utvrđivanje

Raspored nastave za III razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 13. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik: Vrste reči, utvrđivanje
 2. Matematika: Deljenje sa ostatkom
 3. Engleski jezik: Celebrations around the world

Utorak, 14. april 2020. (11.30-13.10) – tematski dan: Uskrs

 1. Srpski jezik
 2. Matematika
 3. Priroda i društvo

Sreda, 15. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika: Usmeno i pismeno deljenje trocifrenog broja jednocifrenim (972:3)
 2. Srpski jezik: Domovina se brani lepotom, Ljubivoje Ršumović
 3. Priroda i društvo: Veza žive i nežive prirode

Četvrtak, 16. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik: Glavni delovi rečenice – subjekat i predikat
 2. Likovna kultura: Oblici i boje u prostoru
 3. Matematika: Usmeno i pismeno deljenje trocifrenog broja jednocifrenim brojem (216:4 i 612:4)

Raspored nastave za IV razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 13. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik: Upotreba velikog slova u pisanju: imena država i pokrajina i njihovih stanovnika; imena naselja i njihovih stanovnika
 2. Matematika: Zavisnost količnika od promene delioca
 3. Engleski jezik: Celebrations around the world

Utorak, 14. april 2020. (13.15-14.55) – tematski dan: Uskrs

 1. Srpski jezik
 2. Matematika
 3. Likovna kultura

Sreda, 15. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Matematika: Stalnost količnika
 2. Srpski jezik: Svitac pšeničar i vodeničar, Dobrica Erić
 3. Priroda i društvo: Prirodno-geografske odlike Srbije: reljef, vode i klima

Četvrtak, 16. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik: Promenljive i nepromenljive reči
 2. Likovna kultura: Kolaž, frotaž, dekolaž, asamblaž (1. deo)
 3. Matematika: Zavisnost proizvoda od promene činilaca i količnika od promene deljenika i delioca, utvrđivanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 13. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Glagolski vid i rod
 2. Matematika: Deljenje decimalnog broja prirodnim brojem, obrada
 3. Istorija: Rim u doba carstva, dominat

Utorak, 14. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika: Deljenje decimalnih brojeva, obrada
 2. Srpski jezik: Infinitiv
 3. Biologija: Značaj biljaka za čoveka, obrada

Sreda, 15. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Prezent – glagolski oblik
 2. Tehnika i tehnologija: Konstruktivno modelovanje, 2. deo, algoritmi od ideje do realizacije
 3. Geografija: Vode na kopnu

Četvrtak, 16. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika: Deljenje decimalnih brojeva, utvrđivanje
 2. Engleski jezik: What’s your favourite food?
 3. Biologija: Izrada herbarijuma

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 13. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Narodna književnost
 2. Matematika: Nejednačine u skupu racionalnih brojeva, primena, utvrđivanje
 3. Istorija: Srpska despotovina i pad pod Osmanlije

Utorak, 14. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika: Jednačine i nejednačine u skupu racionalnih brojeva, sistematizacija
 2. Srpski jezik: Epske pesme – kosovski tematski krug
 3. Fizika: Određivanje gustine čvrstih tela, obrada

Sreda, 15. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Pluskvamperfekat i glagolski oblici
 2. Biologija: Nasleđivanje i evolucija, tematsko ponavljanje
 3. Geografija: Regionalna geografija, obrada

Četvrtak, 16. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika: Pravougli koordinatni sistemi u ravni, obrada (interdisciplinari čas)
 2. Engleski jezik: Were you having fun cooking last week?
 3. Fizika: Određivanje gustine čvrstih tela, utvrđivanje

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 13. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik: Stilske figure, obnavljanje
 2. Matematika: Primena proporcija, 2. deo, utvrđivanje
 3. Istorija: Drugi srpski ustanak i borba za autonomiju

Utorak, 14. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika: Primena proporcija, 3. deo, utvrđivanje
 2. Srpski jezik: Dnevnik Ane Frank
 3. Biologija: Sistem organa za izlučivanje, utvrđivanje

Sreda, 15. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik: Padeži, obnavljanje
 2. Geografija: Severna Amerika, sistematizacija
 3. Hemija: Pisanje jednačina hemijskih reakcija, obrada

Četvrtak, 16. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika: Zavisne veličine, sistematizacija
 2. Engleski jezik: A good nice meal!
 3. Fizika: Rad na račun promene energije, utvrđivanje

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 13. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik: Sistematizacija stilskih figura
 2. Matematika: Valjak, sistematizacija
 3. Istorija: Tok i završetak Drugog svetskog rata
 4. Fizika: Magnetno polje stalnih magneta, magnetno polje električne struje, utvrđivanje

Utorak, 14. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Matematika: Kupa, pojam i elementi, obrada
 2. Srpski jezik: Most na Žepi, Ivo Andrić
 3. Biologija: Greške u biologiji (interdisciplinarni čas)
 4. Geografija: Srbi u regionu

Sreda, 15. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik: Služba reči, glavni rečenični članovi
 2. Engleski jezik: Practice makes it perfect!
 3. Istorija: Tok i završetak Drugog svetskog rata u Jugoslaviji, sistematizacija
 4. Hemija: Biološki važna organska jedinjenja proteini, obrada

Četvrtak, 16. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Matematika: Kupa, pojam i elementi, utvrđivanje
 2. Geografija: Srbi u dijaspori
 3. Fizika: Dejstvo magnetnog polja na strujni provodnik, obrada
 4. Biologija: Energetska efikasnost, utvrđivanje


Ostavi komentar