Home > Dešavanja > Saopštenje za javnost povodom projekta „Rastemo zajedno – inkluzija u okviru vaspitno – obrazovnih programa PU „Bajka“

Saopštenje za javnost povodom projekta „Rastemo zajedno – inkluzija u okviru vaspitno – obrazovnih programa PU „Bajka“Foto: knjazevacinfo.rs

Saopštenje za javnost povodom početka realizacije projekta „Rastemo zajedno- inkluzija u okviru vaspitno-obrazovnih programa PU „Bajka“

          Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja realizuje Projekat inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja (ECEC Inclusive Early Education And Care) uz pomoć Svetske banke. U delu podkomponente projekta „Komunikacija sa decom i porodicama iz osetljivih društvenih grupa“ Opština Knjaževac, zajedno sa partnerima sprovodi projekat pod nazivom „Rastemo zajedno – inkluzija u okviru vaspitno-obrazovnih programa PU „Bajka“. Partneri Opštine na implementaciji projekta su: Predškolska ustanova „Bajka“, Centar za socijalni rad „Dr Mihajlo Stupar“ i udruženja „Porodični centar“ i „Direkcija za strategiju i integraciju Roma“. Ukupno trajanje projekta je 30 meseci, a planirane aktivnosti realizovaće se dinamikom u potpunosti usklađenom sa novonastalom epidemiološkom situacijom u našoj opštini i državi, uz poštovanje svih obaveznih i preporučenih mera.

          Sve planirane aktivnosti imaju za cilj unapređenje dostupnosti predškolskih usluga za decu iz osetljivih društvenih grupa, doprinos ostvarivanju jednakih mogućnosti za učenje i razvoj dece iz osetljivih društvenih grupa, obezbeđivanje podrške porodicama za razvoj roditeljskih kompetencija i jačanje kapaciteta lokalnih institucija i organizacija u Knjaževcu za pružanje usluga deci i porodicama iz osetljivih grupa.

          U okviru planiranih aktivnosti, Opština Knjaževac u PU „Bajka“ sprovode adaptaciju i prenamenu dela prostora u Osnovnoj školi u Podvisu sa ciljem prilagođavanja prostorija u toj ustanovi za boravak dece, korisnika usluga projekta, u mešovitoj poludnevnoj grupi uzrasta od tri do šest godina. Prostor će u potpunosti biti renoviran i opremljen uz finansijsko učešće lokalne samouprave.

          Takođe je planirano da Predškolska ustanova realizuje edukativne radionice za decu iz osetljivih društvenih kategorija. O vremenu, mestu i programu radionica, roditelji će biti naknadno obavešteni, nakon usklađivanja planiranog programa sa trenutnom epidemiološkom situacijom u našoj opštini.

          Udruženja „Porodični centar“ i „Direkcija za strategiju i integraciju Roma“ svoje planirane aktivnosti namenjene roditeljima dece iz osetljivih društvenih kategorija takođe će uskladiti sa trenutnom epidemiološkom situacijom, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavešteni.

          Tokom realizacije projekta biće formiran servis za roditelje „Porodična info tačka“ koji će pružati efikasnu i besplatnu kontinuiranu pomoć roditeljima u pribavljanju ličnih dokumenata, obezbeđivanju zdravstvenih pregleda i ostvarivanju drugih prava koje imaju porodice iz osetljivih društvenih grupa. Servis će formirati i voditi Centar za socijalni rad u saradnji sa JLSU, Zdravstvenim centrom Knjaževac i udruženjima „ Direkcija za strategiju i integraciju Roma“ i „Porodični centar“.

          Aktivnosti planirane ovim projektom namenjene su deci uzrasta od 1 do 6,5 godina iz osetljivih društvenih grupa kao i njihovim roditeljima.
          Ukupna vrednost projekta iznosi 6.169.120 dinara, a 5.498.120 dinara je visina dobijenog granta.

Podrška sprovođenju ovog projekta obezbeđena je putem grantova
dodeljenih u okviru projekta ECES posredstvom Vlade Republike Srbije
sredstvima zajma Svetske banke.  Mišljenja izneta ovde odražavaju
poglede autora i ne predstavljaju nužno stavove Ministarstva prosvete
ili Svetske banke.Ostavi komentar