Home > Privreda > OBAVEŠTENjE UGOSTITELjIMA!

OBAVEŠTENjE UGOSTITELjIMA!Ugostiteljstvo

OBAVEŠTENjE UGOSTITELjIMA KOJI PRUŽAJU UGOSTITELjSKE USLUGE SMEŠTAJA U NEKATEGORISANOM UGOSTITELjSKOM OBJEKTU.

Zakonom o ugostiteljstvu i pravilnikom kojim se uređuje sadržina i način vođenja evidencije objekata za smeštaj propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj vrste: hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i dr, u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj nautičkog turizma, i u nekategorisanom objektu za smeštaj lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba da radi evidentiranja, podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi

Ugostiteljstvo

POZIVAJU SE UGOSTITELjI DA U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU ISPUNE VOJU ZAKONSKU OBAVEZU I DA SE EVIDENTIRAJU KOD JLS

Od 1. oktobra 2020. godine, početkom primene pravilnika kojim se uređuje oblast centralnog informacionog sistema (eTurista), ugostititelji će moći da prijavljuju domaće i strane turiste, isključivo preko CIS-A.


NEPOSTUPANjE PO NAPRED NAVEDENOM UGOSTITELjI, SAGLASNO ZAKONU O UGOSTITELjSTVU I ZAKONU O STRANCIMA, ČINE PRERŠAJ, O ČEMU ĆE BITI OBAVEŠTENA TURISTIČKA INSPEKCIJA I MUP – Služba za strance.

Više informacija i kroisničko uputstvo možete da vidite na sajtu: https://www.eturista.gov.rsOstavi komentar